Goede fiets- en voetpaden sparen levens!

Blaricum heeft 5 hoofdtoevoerwegen, te weten: Torenlaan, Huizerweg, Eemnesserweg, Naarderweg en Bergweg/Meentzoom.
Bijna al deze toevoerwegen zijn voorzien van fiets- en voetpaden. Dit om de veiligheid van de voetgangers en de fietsers te verhogen. Tot op heden ontbreken helaas fiets- en voetpaden aan de toevoerweg Bergweg/Meentzoom.

Dit is bij CDA Blaricum een doorn in het oog. Al jaren pleiten wij er voor om de situatie voor de fietsers en voetgangers langs deze weg te veranderen. Keer op keer leidde dit tot vage beloften vanuit de raad en colleges. Gelukkig is er in 2017 een keiharde toezegging gekomen dat er in 2018 aan deze situatie een einde gaat komen en men deze wegen gaat herinrichten. De druk is groot want door de beslissing van het college om vrachtverkeer over de Le Coultredreef weer toe te laten en tevens de afslag op de Randweg vanuit de richting Huizen weer open te stellen, zal de verkeersdrukte op de Bergweg/Meentzoom toenemen.

Wij blijven er op hameren dat de reconstructie zo spoedig mogelijk, maar in overleg met de aanwonenden van start zal gaan.

U kunt op ons rekenen!