CDA Blaricum voorstander van Nationaal Park

“De samenwerking in Nationaal Parkverband kan meehelpen om een tegenwicht te bieden aan de stedelijke druk vanuit met name Amsterdam. Dat is nodig om ons woon- en leefklimaat overeind te houden.” ₁)

Komend uit de polder, zie je vanaf de Stichtse brug, vaag in de verte, de contouren van de Heuvelrug. Een halvemaanvormige verhoging in het vlakke landschap. Deze verhoging is wel 50 km lang en strekt zich uit van de Grebbeberg tot aan het Gooimeer. Toen het ijs zich zo’n 150.000 jaar geleden, na de voorlaatste ijstijd terugtrok bleef de heuvelrug achter met zijn zand en keien waarvan er nu nog exemplaren her en der in onze regio te vinden zijn.

De heuvelrug heeft dus de zelfde ontstaansgeschiedenis en is een geheel.

Het is een aaneengesloten gebied met een hoge natuurwaarde, bestaande uit bos, heidevelden en als je de flanken meerekent ook waardevolle natte natuurgebieden.

Onze mooie dorpen en hun omgeving maken deel uit van die heuvelrug

In een periode als waar wij nu in zitten, waar er sprake is van bestuurlijke herindeling/verandering vindt CDA Blaricum, dat wij er alles aan moeten doen om ons woon en leefklimaat te beschermen.

Het zuidelijke deel van de Heuvelrug heeft met dit doel samenwerking gezocht in een Nationaal Park Het strekt zich uit van Rhenen tot Driebergen en heet nu dan ook nog “De Utrechtse Heuvelrug”.

CDA Blaricum wil zich sterk maken om ook voor het Noordelijk deel van de Heuvelrug het predicaat “Nationaal park ” te verwerven. Het legt de nadruk op het feit dat wij ons bewust zijn van de specifieke waarden van onze woonomgeving en bereid zijn door samenwerking deze waarden nog beter te verdedigen.

₁) Elbert Roest, Voormalig burgemeester Laren en voorzitter Regio Gooi- en Vechtstreek