Nieuws van de Metropol regio Amsterdam

Puntsgewijs verslag van het symposium van de Metropool Regio Amsterdam (MRA) van 14 oktober 2022 in de Koepel in Haarlem

Dr. Marten Meijer, steunfractielid CDA Blaricum, m. meijer@blaricum.nl