Ouderenzorg – onze zorg!

CDA Blaricum is er voorstander van om de ouderen zo lang mogelijk thuis te laten wonen want in het christelijk sociaal denken heeft altijd een mix van persoonlijke verantwoordelijkheid en solidariteit centraal gestaan. Wij gaan ervan uit dat mensen zelf verantwoordelijkheid kunnen en willen dragen, maar ook dat mensen, als dat nodig is, voor elkaar willen zorgen.

De kwaliteit van de samenleving begint volgens het CDA bij mensen die naar elkaar omzien. Inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties die zich bewust en actief openstellen.

De CDA wethouders van Blaricum, Laren, Eemnes en Huizen hebben door hun intensieve samenwerking het sociale domein in hun gemeenten zodanig georganiseerd en waar nodig zaken voor alle inwoners in HBEL gemeenten efficient geregeld.

Vandaar dat er in de Blaercom enige tijd geleden gestart is met de opvang van mensen van 55 jaar en ouder. Deze vorm van opvang is erg in trek omdat het toegankelijk is voor iedereen en daarbij niet stigmatiserend werkt. Het is o.a.bedoeld ter bestrijding van de eenzaamheid van ouderen, dus mensen met elkaar in contact brengen maar ook om de taken van de mantelzorgers te verlichten. Het gaat hier om dagopvang. Men krijgt er koffie of thee en een lunch. De kosten zijn € 5.- per dag en er is altijd een professionele kracht en een vrijwilliger aanwezig. Deze opzet is zelfs zo succesvol dat men gaat uitbreiden naar 2 dagen per week en dat de gemeente Laren vanaf nu, mee gaat doen in dit project.

Daarnaast wil CDA Blaricum het gebruik van de vacaturebank voor vrijwilligers stimuleren en inzetten op vrijwilligers die ouderen willen vervoeren met de eigen auto binnen de regio in een straal van ongeveer 10 km.(zgn. Automaatje)

Ook is van belang om de diverse lokale mogelijkheden om verse warme maaltijden aan huis te laten bezorgen te stimuleren en daar meer bekendheid aan te geven. Dit is, in het kader van zolang mogelijk zelfstandig te blijven wonen, eenvan de doelstellingen.

Samenwerking zoeken in de omliggende gemeenten om aan te haken bij het gebruik van een zgn. belbus.