CDA Blaricum behoudt z’n zetel

CDA Blaricum behoudt z’n zetel

cda_logo_05.png

Beste CDA stemmers,

Met grote vreugde kunnen we vaststellen, dat mede door uw steun CDA Blaricum zijn positie heeft behouden in de gemeenteraad. Wij danken u zeer, dat u trouw bent aan onze partij en ons weer in de gelegenheid stelt de komende jaren het geluid van de Christelijke politiek te laten horen in het publieke domein. De zorg voor jongeren en senioren zullen onze speciale aandacht krijgen.

Ons mensbeeld is dat persoonlijke ontplooiing en omzien naar elkaar in evenwicht moeten zijn. Beide aspecten zullen de komende tijd in verschillende vormen aan de orde komen in de raad.

CDA Blaricum is een partij van bruggenbouwers, mensen die zich inzetten om anderen te binden. CDA Blaricum zoekt dan ook samenwerking met andere politieke partijen.

Wilt u nu of later met ons spreken dan kunt u met mij contact opnemen.

Vriendelijke groet,

Gerard Knoop
CDA fractievoorzitter
Telefoon: 06-54706559
Emailadres: g.knoop@xs4all.nl