‘Water in balans’ in het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Dr. Marten Meijer is secretaris van het CDA in Blaricum en heeft zich onlangs kandidaat gesteld voor het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (www.cda.nl/agv). Dit waterschap draagt onder andere verantwoordelijkheid voor het oppervlakte water in het Gooi en de rioolwaterzuivering voor Blaricum, Eemnes en Laren. De verkiezingen voor dit waterschap Amstel Gooi en Vecht vinden plaats op 18 maart aanstaande, gelijktijdig met de verkiezingen voor de provinciale staten van Noord-Holland. Het CDA programma ‘Water in balans’ wil vernieuwingen doorvoeren in het waterschapsbeheer in het Gooi, die op termijn tot lastenverlichting leiden.

In Blaricum vond dit de afgelopen jaren al plaats door het ontkoppelen van regenwaterafvoer en rioolwaterafvoer. Per saldo hoeft zo minder water gezuiverd te worden, waardoor de kosten afnemen. Deze ontkoppeling van regenwaterafvoer zou in Laren kunnen bijdragen aan het voorkomen van wateroverlast bij hevige regenval. Tevens wil het CDA de inwoners van Blaricum en Laren ontmoedigen om restanten van medicijnen of frituurvet in het riool te dumpen, zodat de kosten voor rioolwaterzuivering nog verder afnemen. Tot slot wil het CDA actie voeren om zwerfvuil in de natuur tegen te gaan. Dit zwerfvuil bevat vaak veel plastic, dat lang in het milieu rondzwerft, voordat het tegen hoge kosten uit het oppervlakte water wordt verwijderd. Ook kunnen dieren dit plastic in deeltjes binnenkrijgen, waardoor ze ziek worden en een langzame en pijnlijke dood sterven. De boodschap van het CDA is dan ook dit afval er helemaal niet in het milieu terecht moet komen. Meijer zette zich al eerder in voor innovaties in de afvoer van rioolslib uit de Rioolwaterzuiveringsinstallatie in Blaricum. Mede door zijn inspraak in de gemeenteraad van Blaricum wordt dit slib nu via een persleiding afgevoerd naar een laadpunt op een parkeerplaats aan de A-27, zodat zware vrachtwagens hiervoor niet langer door Laren en Blaricum behoeven te rijden.

Bekijk/Download Presentatie: Rioolslib Blaricum en Laren

Posted in CDA Blaricum