Monthly Archives: March 2015

‘Water in balans’ in het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Dr. Marten Meijer is secretaris van het CDA in Blaricum en heeft zich onlangs kandidaat gesteld voor het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (www.cda.nl/agv). Dit waterschap draagt onder andere verantwoordelijkheid voor het oppervlakte water in het Gooi en de rioolwaterzuivering

Posted in CDA Blaricum